ลูกเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือแค่ซน

ที่มา : M.O.M of the Motherhood www.aboutmom.co

คุณพ่อคุณแม่หลายคนเห็นลูกซนแล้วก็เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะกลายเด็กสมาธิสั้น เพราะพฤติกรรมของเด็กซนกับเด็กสมาธิสั้นมีความใกล้เคียงกันมาก

ในเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี หลายคนถูกมองว่าเป็นโรคสมาธิสั้น ทั้งที่จริงแล้วอาจะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวัยของลูกเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่จึงต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือวิตกกังวลจนเกินไป เรามีวิธีสังเกตและแยกความแตกต่างระหว่างเด็กสมาธิสั้นกับเด็กซน ดังนี้

1. เด็กสมาธิสั้นไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่เด็กซนทำได้

เด็กสมาธิสั้นไม่สามารถจดจ่อกับงานที่ทำอยู่ได้ แม้จะเป็นงานง่ายๆ อย่างการเอาของเล่นไปเก็บให้เข้าที่ เพราะยังไม่ทันได้ทำงานแรก ก็คิดถึงงานที่สอง สาม สี่… ซะแล้ว ต่างจากเด็กซน ถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่นิ่ง แต่เมื่อมอบหมายให้ทำมักจะสำเร็จตามเป้าหมาย

2. เด็กสมาธิสั้นประมวลผลข้อมูลไม่สำเร็จ แต่เด็กซนสามารถทำได้

เด็กสมาธิสั้นอาจจะชอบพูดซ้ำๆ แต่ไม่สามารถเรียบเรียงหรือจับใจความสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ จึงใช้วิธีพูดตลอดเวลาต่างจากเด็กซน ที่ชอบตั้งคำถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามวัย

3. เด็กสมาธิสั้นจะเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา แต่เด็กซนเมื่อเจอสิ่งที่สนใจก็สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้

เด็กสมาธิสั้นไม่หยุดนิ่ง ขยุกขยิก กระโดดโลดเต้น แกว่งมือและเท้าไปมาและเป็นอย่างนั้นติดต่อกันนานเกิน 6 เดือน โดยอาการจะแตกต่างจากเด็กซน ที่จะตื่นเต้นเมื่อออกไปเที่ยว หรือเจอบรรยากาศใหม่ๆ และหยุดนิ่งได้เมื่อเจอสิ่งที่สนใจจริงๆ

4. เด็กสมาธิสั้นทำหลายๆ สิ่งในเวลาเดียวกันได้ แต่เด็กซนมักจะจดจ่อ

เด็กสมาธิสั้นมักจะมีจินตนาการสูง  และเมื่อโตขึ้นเด็กสมาธิสั้นจะชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ทำการบ้านไปด้วย ดูโทรทัศน์ไปด้วย แชตกับเพื่อนไปด้วย ในขณะที่เด็กซนจะสามารถลำดับสิ่งที่ต้องทำและจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้

5. เด็กสมาธิสั้นไม่สามารถห้ามปรามได้ แต่เด็กซนทำได้

เด็กสมาธิสั้นจะไม่สนใจฟังคำตักเตือน คุณพ่อคุณแม่ต้องให้เวลาและดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้ามีอาการหนักขึ้นควรพาไปปรึกษาแพทย์ เพื่อรักษาตามขั้นตอน แตกต่างจากเด็กซนที่สามารถใช้วิธีตักเตือนได้

6. ในห้องเรียนเด็กสมาธิสั้นจะนั่งเหม่อ แต่เด็กซนจะนั่งเล่น

พฤติกรรมในห้องเรียนของเด็กสมาธิสั้นคือนั่งเหม่อ เมื่อโดนคุณครูเรียกชื่อมักจะไม่หัน และทำตามคำสั่งได้ไม่ครบ เพราะฟังประโยคยาวๆ ของคุณครูไม่ทันจบ ใจไม่ได้อยู่ที่คนพูด เรียนไม่ดี และทำผิดพลาดบ่อย แตกต่างจากเด็กซนที่มักจะเล่นซนหรือเล่นสนุกในห้องเรียน

7. เด็กสมาธิสั้นอดทนไม่เป็น แต่เด็กซนทำได้

เด็กสมาธิสั้นจะมองข้ามเรื่องสำคัญ ไม่ใส่ใจรายละเอียด ทำอะไรก็มักจะเกิดความผิดพลาดบ่อย และมีปัญหาด้านการรอ เพราะไม่ชอบการรอคอย แตกต่างจากเด็กซน หากคุณพ่อคุณแม่ อบรมเลี้ยงดูให้รู้จักใช้หลักเหตุผล ก็จะสามารถแยกแยะอารมณ์ต่างๆ ของตัวเองได้

Skip to content