นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ได้ร่วมในทีมกรมสุขภาพจิตได้เข้าพบ นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อประชุมหารือการเชื่อมงานสุขภาพจิตเข้ากับระบบสุขภาพปฐมภูมิ ณ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content