สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

Skip to content