ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมพิธีมอบ ใบประกาศนียบัตร หลักสูตรการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมลักษณวิจารณ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Skip to content