เสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ S H O E S เราจะก้าวเดินผ่านวิกฤตไปด้วยกัน❤️

เสริมสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ S H O E S เราจะก้าวเดินผ่านวิกฤตไปด้วยกัน❤️

S..Supportive relationships สนุบสนุนสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน
H..Healthy coping strategies ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
O..Optimism มองโลกแง่บวก
E..Emotional awareness ใส่ใจสำรวจอารมณ์และจิตใจของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
S..Skill for living มีวิธีดูแลและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 

#COVID19
#โควิด19

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content