ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ใน…“วารสารป้องกันการฆ่าตัวตาย” แห่งประเทศไทย (Journal of Suicide Prevention of Thailand)

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ใน…“วารสารป้องกันการฆ่าตัวตาย” แห่งประเทศไทย (Journal of Suicide Prevention of Thailand)
▫️ฉบับเดือน พ.ค. – ส.ค. 67
▫️ไม่มีค่าใช้จ่าย
▫️ผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของวารสาร
▫️ขอบเขต (Scopes) ที่รับ “เป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัยเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในประเด็นด้านส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสังคม จิตวิทยา ชีววิทยา ในประเทศไทย”

 อ่านและส่งบทความได้ทาง https://www.krph.go.th/JSPT/

e-mail: journalspt.krph@hotmail.com

โทร: 0-4320-9999 ต่อ 63523

สอบถามเพิ่มเติม
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content