ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมมือกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 พัฒนาศักยภาพการทำงานผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็น Smart Office

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content