วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ร่วมอบรมใน “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิตระบบสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น Mental Health Leader ในระดับเขตสุขภาพ”

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content