สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน 1-7 พฤศจิกายน 2563

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
1-7 พฤศจิกายน 2563

การรับฟังคือพลังที่ดีที่สุด
“คุณรู้หรือไม่ว่า…คนส่วนใหญ่เวลารับฟังมักจะฟังและคิดไปพร้อมๆกัน แต่ไม่เคยจะรับฟังและคิดที่จะเข้าใจ”

การรับฟังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยเข้าใจกันมากขึ้น รับฟังแบบไม่ตัดสิน รับฟังด้วยความเข้าใจ หัวใจ และตั้งใจฟัง

#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ#กรมสุขภาพจิต

Skip to content