ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

  • สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • เลขประจำตัวสอบ 001-060 ณ ห้องประชุมลักษณวิจารณ์ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
  • เลขประจำตัวสอบ 061-127 ณ ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

**หมายเหตุ : เพื่อให้การดำเนินการสอบสอดคล้องกับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการสอบด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Email : mhc07.dmh@gmail.com
Tel : 043 424 739
FACEBOOK : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content