ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายและรับโอน ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถะ และระเบียบปฏิบัติ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

✅ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

✅ ช่องทาง Webex Online Meetings URL : https://mhc7.webex.com/meet/mhc7kk หรือ 
Meeting Number : 176 620 6138
ข้อมูลเพิ่มเติม
Email : mhc07.dmh@gmail.com
Tel : 043 424 739
Skip to content