ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

Skip to content