สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563 Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน 1-7 พฤศจิกายน 2563

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563
Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน
1-7 พฤศจิกายน 2563

วิธีจัดการความเครียด 
เครียดได้ คลายเป็น…🧡

💁‍♂️หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม

🧘‍♀ผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึกลมหายใจ นั่งสมาธิ

🌵สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าดู

💆‍♀️ทำกิจกรรมที่ชอบเล่นเช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เล่นกีฬา

👀หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว

🖥ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธภาพ

🤔ปรับทัศนคติให้คิดบวก

👥ชวนพูดคุยคลายความทุกข์

📱ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 

#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ#ความเครียด

Skip to content