โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Skip to content