ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 7

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content