ศูนย์สุขภาพจิตเขต 7 นำโดย ดร.ลักษณาสกุลทอง รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 และบุคลากร ร่วมเป็นวิทยากรใน “โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตและระบบดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตวัยรุ่น” ณ โรงเรียนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

Skip to content