ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 แสดงความยินดีกับ นายพิมล ก้อนเปิ้น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ในโอกาสรับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2562 (ครุฑทองคำ)

Skip to content