📣 ทีมสุขภาพจิตเขต 7 พัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพจิต เพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย พร้อมยกระดับเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ในเขตสุขภาพที่ 7

Skip to content