การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”

การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ 

เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” 

13 – 14 Jun 2019 08:00 – 15:00 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content