พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาดร่วมต้าน ทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปี 2566

Cookie Consent with Real Cookie Banner