ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

📣 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
👉 โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
👉 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
✌️ โดยมีรายชื่อ ดังประกาศต่อไปนี้ : คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ
🕘 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ลำดับที่ 1-30
🕐 ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบสัมภาษณ์ลำดับที่ 31-56
⚠️ ผู้มีรายชื่อหากไม่มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้
❗ประกาศผลสอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

**คำแนะนำการสอบสัมภาษณ์ : ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกท่านกรุณาเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ประกอบการสอบสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้…
1.แจ้งชื่อ – สกุล…. / ชื่อเล่น….
2.แจ้งอายุ….ปี….เดือน
3.จบการศึกษาจาก…………
4.ประสบการณ์ทำงาน(หากมี)……….
โดยต้องแจ้งข้อมูลข้างต้นก่อนการให้ข้อมูลอื่นๆเมือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์

Skip to content