🙏วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม

Skip to content