วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการคนขอนแก่นรวมใจพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่ Thailand 4.0 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการคนขอนแก่นรวมใจพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่ Thailand 4.0 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Cookie Consent with Real Cookie Banner