ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนนุนกิจกรรม และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา ใน “โครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดขอนแก่น

Skip to content