ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน (ออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม 3 หมอ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน (ออนไลน์) เขตสุขภาพที่ 7
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (ผ่านระบบออนไลน์) และเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามลิ้งค์
https://ictservice.dmh.go.th/parall.aspx?par=1641

เอกสารประกอบการประชุม https://drive.google.com/…/1JB_k56vRd7Q9f0c9EKaW…

ข้อมูลสำหรับการเชิญเข้าร่วมประชุม

URL : https://mhc7.webex.com/meet/mhc7kk

Meeting Number : 176 620 6138

แล้วพบกันนะคะ

Skip to content