📣ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ Mental Health leader เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย สู่เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ในระดับเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ์

📣ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำ Mental Health leader เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย สู่เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี ในระดับเขตสุขภาพที่ 7
จังหวัดกาฬสินธุ์
🗓️วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 (ผ่านระบบออนไลน์)
และเครือข่ายสุขภาพจิตจังหวัดกาฬสินธุ์
📚ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามลิ้งค์
https://www.mhc9dmh.com/parall.aspx?par=324
(มีในประกาศ)
📖สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุม
https://drive.google.com/…/1g2thVsKknTjDoAbnYZ8gF…
📌ข้อมูลสำหรับการเชิญเข้าร่วมประชุม
URL : https://mhc7.webex.com/meet/mhc7kk
Meeting Number : 176 620 6138
แล้วพบกันนะคะ

#ทีมนำดูแลใจ
#สุขภาพจิตเขตสุขภาพที่7
#ทีมแคร์ใจ

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content