กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์ รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง

กรมสุขภาพจิตมีความประสงค์ รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ระดับ : ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตำแหน่งเลขที่ : 970
สถานที่รับสมัคร : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสานเขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0 2442 2500 ต่อ 59118, 59119 และ 59280

2. ตำแหน่ง : โภชนากร
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันราชานุกูล (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์)
ระดับ : ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตำแหน่งเลขที่ : 3088
สถานที่รับสมัคร : โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 210 หมู่ 11 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 042 539 000 หรือ 042 539 015

Skip to content