ประกาศเจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Skip to content