นางสาวจุทามาศ วรรณศิลปี ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ จิตที่ 7 พร้อมบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมเป็น วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยอาศัยการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่

Skip to content