สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จำนวน 10 อัตรา

Skip to content