ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการสร้างสุขโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content