การอบรมหลักสูตร “ผู้นำกระบวนการโมเดลการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข EPI-BP Model) เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1 (จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม) วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวารี วัลเลย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

การอบรมหลักสูตร “ผู้นำกระบวนการโมเดลการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ป้องกันภาวะหมดไฟ ดูแลใจคนทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข…

Posted by ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น on Thursday, February 22, 2018

Cookie Consent with Real Cookie Banner