ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานธุรการ)

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง

เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,ตำแหน่งพนักงานธุรการ)

Skip to content