วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ได้มอบหมายให้นางสาวอัญชลี เอี่ยมศรี ร่วมแสดงความยินดี กับ นายนิตย์ ทองเพชรศรี ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

Skip to content