ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.


Skip to content