วันที่ 21 พฤศจิกายน​ 2566 โรงพยาบาลชุมแพ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ได้จัดโครงการรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ โดยมี นพ.ณัฐพล อ่อนพฤกษ์ภูมิ จิตแพทย์โรงพยาบาลชุมแพ นำทีมสหวิชาชีพจัดการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางสุขภาพจิตแก่นักเรียนแกนนำ รร.ชุมแพศึกษา ทุกชั้นเรียน

Skip to content