มาเด้อขวัญเอย ต้อนรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเมือบ้านเฮา พี่น้องบ้านเฮา ครอบครัว กอดเอาเพิ่นกลับบ้านเฮาด้วยหลัก 3 บ่

❤️มาเด้อขวัญเอย
ต้อนรับพี่น้องคนไทยในอิสราเอลเมือบ้านเฮา
พี่น้องบ้านเฮา ครอบครัว กอดเอาเพิ่นกลับบ้านเฮาด้วยหลัก 3 บ่ หรือเปล่า บ่ส่อถามซ้ำ บ่ย้ำความเก่า บ่เล่าความหลัง

ถ้าบ่สบายใจสามารถแสกนเบิ่งใจเจ้าของได้ https://checkin.dmh.go.th/ILCrisis/
พร้อมคำแนะนำทันที

#ศูนย์สุขภาพจิตที่7#กรมสุขภาพจิต#ดูแลใจคนไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล🧡
#ทีมสุขภาพจิตเขต#ทีมMCATT#เขตสุขภาพที่ 7

Skip to content