กรมสุขภาพจิต เปิดช่องทางการประเมินสุขภาพจิตสำหรับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

💖 กรมสุขภาพจิต เปิดช่องทางการประเมินสุขภาพจิตสำหรับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล MENTAL HEALTH CHECK IN
📲 สามารถสแกนได้ที่นี่ https://checkin.dmh.go.th/ILCrisis/
#ศูนย์สุขภาพจิตที่7#กรมสุขภาพจิต#ดูแลใจคนไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล🧡

Skip to content