ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมัณฑนา กลมเกลียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔸นางสาวมัณฑนา กลมเกลียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
🔸ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อ “รูปแบบการดำเนินงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย”
📍งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566) The 22 nd Annual International Mental Health Conference 2023 (22nd# AIMHC 2023)

Skip to content