ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรในการอภิปรายผลงานวิชาการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔸ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
🔸ที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรในการอภิปรายผลงานวิชาการ หัวข้อ “ภาคีความร่วมมือส่งเสริมสุขภาพจิตดีในสังคม”
📍งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566) The 22 nd Annual International Mental Health Conference 2023 (22nd# AIMHC 2023)

Skip to content