ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐกร พิชัยเชิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยเม็ก ที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรในการอภิปรายผลงานวิชาการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔸นายณัฐกร พิชัยเชิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยเม็ก
🔸ที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรในการอภิปรายผลงานวิชาการ ในห้อง “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายและความรุนแรง”
📍งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566) The 22 nd Annual International Mental Health Conference 2023 (22nd# AIMHC 2023)

Skip to content