ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิศภัคตา สียา นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดีกับ🎉
🔸นางสาวพิศภัคตา สียา นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
🔸ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ “ระบบการดำเนินงานการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ โดยใช้หลักการ 2P2R ในการดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงและภาวะวิกฤติสุขภาพจิต ในเขตสุขภาพที่ 7”
📍งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่22 ประจำปี 2566 (19-21 กรกฎาคม 2566) The 22 nd Annual International Mental Health Conference 2023 (22nd# AIMHC 2023)

Skip to content