ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการดำเนินงาน ถึงไตรมาสที่ 2 มีข้อมูลการประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยงของศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ดังนี้

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content