ทีมสร้างความรอบรู้พลเมืองสุขภาพจิตดีร่วมกับ HealthNet อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต แก่นักเรียนผู้พิการทางการเห็น

@.nongcarejai07 อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา การมองความรัก…มองเห็นได้ด้วยหัวใจ #คนตาบอด #มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย #กรมสุขภาพจิต #healthness #ขอนแก่น ♬ เสียงต้นฉบับ – น้องแคร์ใจ Official
Skip to content