จุดจอดรถ และบริการรถรับ-ส่ง งานครูใหญ่ และหลวงพ่อคูณ มข.

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) กรณีพิเศษประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมงานกว่า 1 ล้านคน เพื่อลดปัญหาการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่จะมาร่วมพิธี นำรถยนต์ส่วนตัวจอดตามจุดจอดรถที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และมีบริการรถขนส่งมวลชนให้บริการเพื่อเดินทางมายังศูนย์ประชุมกาญ จนาภิเษกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

วันที่  21-28  มกราคม  2562

          มีจุดจอดรถให้บริการทั้งหมด 4 จุด คือ บริการรับ-ส่ง จากจุดจอดรถ ไปยัง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รถที่ให้บริการมี 1. รถบัสมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. รถโดยสารสองแถวประจำทางเมืองขอนแก่น 3.รถตู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.
          – จุดที่ 1   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4   รองรับรถได้จำนวน  1,500  คัน
          – จุดที่ 2   วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง  รองรับรถได้จำนวน  1,000  คัน
          – จุดที่  3  ตลาด 62 บล็อก ถนนกัลปพฤกษ์ รองรับรถได้จำนวน  1,300 คัน
          – จุดที่  4  ตลาดศรีวิไล ถนนมะลิวัลย์  ใกล้กับปั้มน้ำมัน ปตท. มะลิวัลย์  รองรับรถได้จำนวน  1,500  คัน

          และสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถขนส่งมวลชน มีรถบริการรับส่ง จากบขส 3 และสถานีรถไฟขอนแก่น และสนามบินขอนแก่น ไปยัง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
          – บขส 3   จะมีรถบริการรับ-ส่ง ไปยัง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟรี ให้บริการตั้งแต่เวลา  08.00 – 21.00  น
         – รถซิตี้บัส  จำนวน  10  คัน  
         – รถโดยสารประจำทางเมืองขอนแก่น  (สองแถว)
         – รถตู้โดยสารจำนวน  2  คัน

          สถานีรถไฟ  จังหวัดขอนแก่น จะมีการให้บริการรถโดยสารประจำทางเมืองขอนแก่น รับ-ส่ง มายังศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ฟรี  2  รอบ คือเวลา  09.30 น. และ เวลา  12.00  น.

          สนามบินขอนแก่น จะมีบริการรถแท็กซี่ วันละ 50 คัน รับจากสนามบินขอนแก่นมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการคันละ 1 เที่ยวต่อวัน โดยรถทุกคันจะติดป้ายให้บริการ ฟรี

          สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปชมเมรุลอย ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง ภายในเกาะกลางน้ำ ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ริม ถนนเลี่ยงเมือง สายขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 21-29 มกราคม 2562 สามารถจอดรถได้ที่ ลานจอดรถ อบต.ศิลา บริเวณทางเลี่ยงเมือง ติดกับหมู่บ้านเมืองเอก รองรับรถได้จำนวน 20,000 คัน มีรถรับ-ส่งจากจุดจอดรถไปยังพุทธมณฑลอีสาน โดยจะมีบริการรถโดยสารสองแถวประจำทางเมืองขอนแก่นให้บริการฟรี จำนวน 15 คัน วันที่ 29 มกราคม 2562 สำหรับประชาชนที่สนใจอยากเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) สามารถจอดรถได้ตามจุดที่ทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้ทั้ง 8 จุด โดยจะเปลี่ยนเส้นทางจากเดิม รับ – ส่ง ไปยัง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น พุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น แทน โดยให้สังเกตป้ายจุดจอดรถและบริการรับ- ส่ง ฟรี พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) กรณีพิเศษ ประจำปี 2561 และรถทุกคันที่ให้บริการจะติดป้ายให้บริการ ฟรี ด้วย ซึ่งในแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรืออปพร. ประจำการเพื่อรักษาความเรียบร้อยในแต่ละจุดอีกด้วย

Cookie Consent with Real Cookie Banner