ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2562 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้าเขตสุขภาพที่ 7

         ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ร่วมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตปี 2562 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้าเขตสุขภาพที่ 7  จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมโรงแรมวสุ มหาสารคามวันที่ 18 มกราคม 2562
          โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับจังหวัด บุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชน บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งสิ้น 120 คน

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content