ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สอบข้อเขียน

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล ชั้น 2 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

***ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัย


Skip to content