กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างวัคซีนใจ สำหรับเฝ้าระวังป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลหนองบัว และตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content