การประชุมคณะทำงานบูรณาการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และรับรองคุณภาพการดำเนินงานบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx) ชุมชนล้อมรักษ์ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content