ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 อาคารภายในโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์นครสวรรค์

เลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 056-267-289, 081-680-9979

ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://www.mhc03.go.th/

Skip to content